Retour zenden

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Deze zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien deze van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De verzendkosten van retourneren naar Globalgiftshop zijn voor rekening van de klant, ook in geval van garantie.
Per geval zal er gezocht worden naar een passende oplossing.
Gerepareerde artikelen welke binnen de garantieperiode vallen worden op kosten van Globalgiftshop aan de klant geretourneerd.

Retouren dienen naar onderstaand adres verzonden te worden:

Globalgiftshop
Groenestraat 173
6531 HE Nederland